BHRC
BHRC

فارسی

پیرو برگزاری پنجمین کنفرانس وزرای مسکن و شهرسازی آسیا و اقیانوسیه (APMCHUD) در سال 2014 در شهر سئول، مسؤولیت دبیرخانه «مستندسازی بهترین اقدامات انجام شده در کاهش خطر سوانح و بازسازی پس از سانحه» به ایران و با تایید وزیر محترم راه و شهرسازی به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی واگذار گردید. در راستای پیشبرد اهداف، این دبیرخانه اقدام به فراخوان بهترین‌های پژوهشی در زمینه محورهای تعریف شده (پیشگیری و کاهش آسیب‌پذیری شهرها و ساختمان‌ها در برابر انواع بلایا) و در سطح کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه می‌نماید. لذا بدین وسیله از آن سازمان محترم درخواست می‌شود چنانچه اقدامات اجرایی از مرحله پیش از وقوع سوانح و یا پس از آن (فرایند بازسازی) با هدف افزایش تاب آوری محیط مصنوع و در راستای محورهای زیر به انجام رسانده‌اند که دارای قابلیت تعمیم‌پذیری نتایج و یا تبدیل به الگویی برای دیگر مناطق می‌باشند، در قالب فرم پیوست معرفی نمایند. محورهای مورد اشاره به شرح زیر هستند:

- اقدامات انجام شده برای بهسازی کالبدی و فضایی محیط مصنوع در سکونتگاه‌های شهری و روستایی
- اقدامات انجام شده برای بهسازی وضعیت حمل و نقل در سکونتگاه‌های شهری و روستایی
- اقدامات انجام شده برای بهسازی زیرساخت‌های آب و فاضلاب و انرژی در سکونتگاه‌های شهری و روستایی
- اقدامات انجام شده برای پایدارسازی و مقاوم‌سازی بناهای حائز اهمیت و ساختمان‌های مسکونی
- سیستم‌های مدیریت، ارزیابی و کنترل کیفیت
- قوانین و مقررات
- طرح‌های پایلوت اجرا شده با هدف ترویج و تعمیم‌پذیری
- برنامه‌های آموزشی جهت ارتقای دانش عمومی و تخصصی در زمینه‌های فوق
- مطالعات صورت گرفته در خصوص ارزیابی میزان تاب‌آوری محیط‌های مصنوع در هنگام وقوع سوانح و بهره‌برداری از نتایج

لازم به ذکر است که طرح‌های ارسال شده توسط کمیته علمی متشکل از جمعی از اساتید بنام داخلی و خارجی و بر اساس شاخص‌های تعریف شده مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته و طرح‌های برتر در مجموعه‌ای با مشارکت دفتر سازمان ملل متحد در تهران و همچنین حمایت CIB به چاپ خواهد رسید. از میان این طرح‌ها، آثار برگزیده انتخاب شده و جوایزی به آنها تعلق خواهد گرفت.
لذا خواهشمند است با عنایت به نقش حایز اهمیت آن سازمان در این راستا، زمینه‌های اطلاع‌رسانی و همکاری فی‌مابین را فراهم آورند. نظر به محدودیت زمان باقیمانده تا برگزاری کنفرانس آتی APMCHUD، خواهشمند است آثار برتر خود را مطابق جدول برنامه زمانی اعلام شده در ذیل و در قالب فرم پیوست، به این مرکز ارسال فرمایید. همچنین به منظور کسب اطلاعات بیشتر، به صفحه http://apmchud.bhrc.ac.ir مراجعه نموده و یا با شماره تلفن‌های 6-88255942 داخلی 531 تماس حاصل فرمایید. لازم به‌ذکر است که زمان درنظر گرفته شده برای ارائه آثار، برنامه زمانی معرفی و ارسال آثار برتر 95/04/15، اعلام پذیرش اولیه 95/05/15 و زمان درنظر گرفته‌شده برای انجام اصلاحات نهایی 95/05/30 می‌باشد.
پیشاپیش از همکاری جنابعالی / سرکار عالی سپاسگزارم.

فرم ثبت نام 

Copyright BHRC, [Iran-Tehran] All right reserved. Designed & Developed By IT Department